HERKULES PARTNER 2020

Pierwszym programem kompleksowego i systemowego wsparcia dla serwisów zajmujących się naprawami karoserii jest HERKULES PARTNER, prowadzony przez HERKULES AUTO-TECHNIKA. Organizator oferuje programy rabatowe na zakup technologii oraz materiałów eksploatacyjnych. Jest to podstawowa zaleta dla wszystkich, którzy zamierzają rozwijać się i inwestować w narzędzia. Dodatkowo program oferuje swoim uczestnikom możliwość wykorzystywania wspólnego oznakowania warsztatów, chociaż nie jest to obowiązkowe. Wdrożenie technologii to nie tylko zakup urządzeń. W celu skutecznego ich wdrożenia, konieczne jest wsparcie w postaci szkoleń technicznych zawierających zarówno umiejętności z pełnego wykorzystania zakupionych urządzeń jak i poszerzenie wiedzy technologicznej.